Propozice Big carp Dešná 2014

Big carp 2014 Dešná

Program závodu:
· 1. května 2014 čtvrtek
10:00 – 16:00 sraz účastníků a registrace
16:00 – 17:30 losování
17:30 – odchod na stanoviště
· 2. května - pátek
8:00 – začátek závodu
· 3. května – sobota
- průběh závodu
· 4. května – neděle
10:00 – konec závodu
12:00 – vyhlášení výsledků

Místo konání závodu:

http://www.mapy.cz/#!d=user_15.567391%2C48.941852%2CDe%C5%A1n%C3%A1%2C%20okres%20Jind%C5%99ich%C5%AFv%20Hradec~_1&x=15.567164&y=48.941791&z=13&t=s&l=15

Startovné:
· startovné 2900, - Kč za družstvo ( 2 závodníci), 3500,- Kč (3 závodníci)
  v ceně startovného jsou obědy a večeře pro celé družstvo
· nutno uhradit do 31. března 2014 na účet
· číslo účtu: 158712585/0600
· V.S.: 052014
· S.S.: vaše tel. č.
· K.S. 0308

Přihlášky:
· počet je omezen na prvních 25 přihlášených. Ostatní jsou náhradníci.
· storno přihlášky po platbě, je možná do 15. dubna 2014 . Platba bude vrácena mimo storno poplatku 200,-Kč.

· po tomto datu se nebude startovné vracet.

Závod se uskuteční při přihlášení minimálně 20. družstev. V případě neuskutečnění závodu se startovné bude vracet v plné výši.
 

Registrace:
Všichni závodníci včetně doprovodu jsou povinni se zaregistrovat ve čtvrtek 1. května do 16:00 hodin na vodní nádrži Dešná. Družstva takto nezaregistrovaná nebudou k soutěži připuštěny. Při registraci předloží doklad o zaplacení.

Losování stanovišť:
Losování se musí zúčastnit alespoň jeden člen družstva. Toto probíhá ve dvou kolech. V prvním pořadatel vylosuje číslo družstva. Poté určený člen družstva vylosuje číslo stanoviště.

Hodnocení:
· nejtěžší ryba – poháry pro celé družstvo
a další drobné ceny pro několik dalších družstev

 

Pravidla 2014

21.1.2014 NOVINKA Pravidla, Trvalý odkaz

Závodní řád
1.      Každé družstvo je povinno umístit stany ve svém vylosovaném sektoru označeném kolíky.
2.      Budování stanů je povoleno pouze závodníkům a jejich doprovodu.
3.      Vnadění lze provádět pouze ze břehu a to pomocí kobry, ruky, praku, krmítek nebo krmných raket. Návnady dle RŘ nádrže Dešná, množství neomezeno.
4.      Lovný sektor družstva bude označen páskou, vzdálenost maximálně do poloviny vzdálenosti k protějšímu břehu
5.      Každé družstvo loví na čtyři pruty, každý závodník na dva. Po celou dobu závodu musí zůstat na stanovišti minimálně jeden závodník. Tento potom může lovit na čtyři pruty. Pokud budou chtít opustit stanoviště oba závodníci musí stáhnout všechny pruty. V případě registrace pouze jednoho závodníka může tento lovit na čtyři pruty.
6.      Jediný povolený způsob lovu je položená (feeder je povolen).
7.      Rybolov je povolen pouze s jedním jednoduchým háčkem bez protihrotu (protihrot může být i zamáčknutý) na udici. Zákaz používat srkačky. To je, krmítko musí být stoprocentně průběžné a nesmí být k němu připevněn háček.
8.      Zdolávání ryb je povoleno pouze ze břehu. Vstupovat do vody je povoleno pouze do výše pasu a to pouze při podebírání ryb. Rybu mohou zdolávat jen členové družstva, mohou však přijmout pomoc jiného registrovaného závodníka. Ryba po podebrání musí být umístěna na odháčkovací matraci, kterou musí vlastnit každé družstvo. Závodníci se zavazují, že s ulovenými rybami budou zacházet co nejšetrněji, aby nedošlo k jejich poškození. Poškozené ryby nebudou započítány do soutěže. Povinnost používat podběrák ke zdolávání ryb.
9.      Ryby mohou být fotografovány pouze ihned po ulovení a to i v noci.
10. Ryby zaseknuté před závěrečným signálem musí být zdolány do 15 minut po tomto signálu, jinak nebudou uznány.
11. Započteny budou tyto ryby: kapr, amur, tolstolobik .Tyto ryby   rozhodčí zváží, ulovenou rybu zapíše do startovního lístku toto závodník potvrdí podpisem.  Všechny ulovené ryby budou ihned po zvážení vráceny vodě.
12. Organizátor má právo v případě podezření na podvod prohlédnout automobil a stan podezřelého družstva. Družstvo usvědčeno z podvodu bude ihned ze závodu vyloučeno bez jakýchkoli nároků.
13. Do konečné klasifikace se bude počítat váha nejtěžší ulovené ryby v době závodu. Při rovnosti vah rozhoduje míra ryb, následně druhá nejtěžší ulovená ryba.
14. V případě špatných podmínek (povodeň, vichry atd.) si organizátor vyhrazuje právo na přerušení nebo předčasné ukončení závodu. V takovémto případě bude započítáno pořadí, které bylo v momentě ukončení závodu.
15. Zákaz rozdělávání ohňů. Povoleny přenosné ohniště.
16. Veškerá auta budou po celou dobu závodu na vyhrazeném parkovišti.(bude upřesněna možnost parkovat na stanovišti)
17. Občerstvení zajištěno po celou dobu závodu.
18. Všichni členové družstva a doprovod závodí na vlastní nebezpečí.
19. Pořadatel nezodpovídá za škody vzniklé závodníkům.
20. Jakékoliv porušení tohoto řádu je trestáno vyloučením družstva.
21. Každé družstvo je povinno se chovat ohleduplně k ostatním startujícím. Veškeré případné spory řeší hlavní rozhodčí.

Kontakt (do panelu)

5.8.2013 NOVINKA Trvalý odkaz

O blogu

5.8.2013 NOVINKA Trvalý odkaz

Po necelém roce jsme se, vzhledem ke kladným ohlasům, opět rozhodli uspořádat závody na vodní nádrži Dešná. Vzhledem na požadavky Spolku jsme toto nuceni uspořádat už v květnu a ne v říjnu jak to bylo v loňském roce.